Nawigacja

Projekty

PROJEKT UE INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nasza szkoła w roku szkolnym 2011/12 przystąpiła do projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który potrwa do 29 marca 2013r.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2010 – 2013.

Cele te w naszej szkole są realizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku z klas I-III naj­lep­szej i do­stosowa­nej do jego po­trzeb o­fer­ty e­du­ka­cyj­no-wy­cho­waw­czej, zgodnej z jego indywidualnymi możliwościami.

Harmonogram zajęć

RODZAJ ZAJĘĆ DZIEŃ TYGODNIA, GODZINA PROWADZĄCY
ZAJĘCIA DYDAKT-WYRÓWN. TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

PONIEDZIAŁEK

13.15 - 14.00
M. WOJCIECHOWSKA

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

MATEMATYCZNYCH

PONIEDZIAŁEK

13.15 - 14.00
B. SMĘTEK
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ PRZYRODNICZYCH

PONIEDZIAŁEK

13.15 - 14.00
J. BŁAUCIAK
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ŚRODA

13.15 - 14.00
M. WOJCIECHOWSKA
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PIĄTEK

11.20 - 12.05
B. SUMLIŃSKA

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie
    Kolejowa 22 59-940 Węgliniec
  • 75 77 80 285

Galeria zdjęć